PATRONAT HONOROWY NAD CYKLEM KONFERENCJI WIELKIEJ ENCYKLOPEDII PRAWA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program konferencji

10:00 – 10:55 Rejestracja uczestników
   
11:00 Rozpoczęcie Konferencji
11:00 – 11:05 Przedstawiciel Władz Uczelni Łazarskiego Wiceprezydent ds. strategii Maria Libura
11:05 – 11:15 Przywitanie gości, otwarcie konferencji, Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska
11:15 ­– 11:20 Przedstawiciel NIK Prezes Krzysztof Kwiatkowski
11:20 – 11:25 Przedstawiciel MZ Podsekretarz Stanu Katarzyna Głowala
11:25 – 11:30 Przedstawiciel MNiSW
   
Moderator: Prof. nadzw. dr hab. Leszek Markuszewski (Ministerstwo Zdrowia)
11:30 – 11:45 Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska (UG)
Rola prawa w kształtowaniu relacji między lekarzem i pacjentem
11:45 – 12:00 Dr Kinga Bączyk-Rozwadowska (UMK)
Prawo pacjenta do informacji
12:00 – 12:15 Dr Urszula Drozdowska (UwB)
Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta
12:15 – 12:30 Dyskusja
   
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
   
Moderator: Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska (UG) 
13:00 – 13:15 Dr Małgorzata Gałązka – Sobotka (Uczelnia Łazarskiego),
Prawne aspekty zarządzania placówką medyczną
13:15 – 13:30 Dr hab. Monika Wałachowska (UMK)
Informowanie osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta
13:30 – 13:45 Dr Izabela Adrych-Brzezińska (UG)
Ciężar dowodu w procesach medycznych
13:45 – 14:00 Dyskusja
   
14:00 - 14.50 Przerwa obiadowa
   
Moderator: Dr Małgorzata Gałązka – Sobotka (Uczelnia Łazarskiego)
14:50 – 15:05 Dr Michał Brzeziński (Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed)
Efektywność działań prawnych w kształtowaniu zdrowia publicznego
15:05 – 15:20 Mgr Piotr Caliński (CC)
Wdrożenie RODO – jak skutecznie zarządzać nowymi ryzykami
15:20 – 15:35 Dr Włodzimierz A. Brodniak (PTS)
Socjologiczne aspekty prawa medycznego
15:35 – 15:50 Dyskusja
   
15:50 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Uniwersytet Gdański Łazarski Fundacja Ubi societas, ibi ius