PATRONAT HONOROWY NAD CYKLEM KONFERENCJI WIELKIEJ ENCYKLOPEDII PRAWA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitet naukowy

Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Uniwersytet Gdański

Dr Mieczysław Błoński
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego

Dr Małgorzata Gałązka - Sobotka
Uczelnia Łazarskiego

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser
Z-ca Redaktora Naczelnego WEP, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
Redaktor Naczelny WEP, Uczelnia Łazarskiego

Prof. nadzw. dr hab. Dorota Karkowska
Uczelnia Łazarskiego

Mgr Maria Libura
Wiceprezydent d/s Strategii Uczelni Łazarskiego

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Markuszewski
Ministerstwo Zdrowia

Prof. zw. dr hab. Mirosław Nesterowicz
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Uniwersytet Gdański Łazarski Fundacja Ubi societas, ibi ius