PATRONAT HONOROWY NAD CYKLEM KONFERENCJI WIELKIEJ ENCYKLOPEDII PRAWA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

O konferencji

Prawo medyczne to dziedzina interdyscyplinarna, pozostająca w fazie stabilnego i nieprzerwanego rozwoju. Nie ma swojego kodeksu, ani jednej ustawy, która regulowałaby jakąś część ogólną. Przeważająca problematyka prawa medycznego koncentruje się wokół centralnego pojęcia praw pacjenta, stosunków prawnych między pacjentem a lekarzem lub innym personelem medycznym, świadczenia usług leczniczych, roszczeń odszkodowawczych związanych z nienależytym wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, a także naruszeniem praw pacjenta. Pewien zakres prawa medycznego należy do działu prawa administracyjnego (publicznego), tak np. kwestia ochrony danych osobowych, prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w innych krajach Unii Europejskiej itd. Tematyka prawa medycznego interesuje zatem wielu badaczy z różnych, klasycznych dziedzin prawa.

Ideą Konferencji jako poważnego spotkania naukowego jest zebranie przy jednym stole dyskusyjnym teoretyków i praktyków, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, jak i przedstawicieli całego środowiska medycznego.

Przedmiot obrad będzie obejmował aktualne problemy dotyczące prawa pacjenta do informacji, nowych uregulowania zakresu tajemnicy lekarskiej, ochrony osób bliskich w kontekście informacji, jak również problematyki wdrożenia nowych reguł europejskich dotyczących ochrony danych osobowych.

Dla uczestników konferencji istotne będzie z pewnością omówienie praktycznych aspektów właściwego, opartego na zaufaniu ukształtowania relacji między pacjentem i lekarzem oraz sposobów podejścia do powyższych zagadnień w innych krajach europejskich.

Na konferencję zaproszenie przyjęli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa medycznego w Polsce, reprezentujący dziedziny prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego.

Zapraszamy do udziału!

prof. dr hab. Ewa Bagińska

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Uniwersytet Gdański Łazarski Fundacja Ubi societas, ibi ius