PATRONAT HONOROWY NAD CYKLEM KONFERENCJI WIELKIEJ ENCYKLOPEDII PRAWA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program konferencji

8.30 – 8.55 Rejestracja uczestników
   
9.00 Rozpoczęcie Konferencji
9.00 – 9.10 Przywitanie gości, otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab.Marek Zirk-Sadowski, UŁ
9.10 – 9.20 Przedstawiciel Prezydenta RP
9.20 – 9.30 Przedstawiciel MNiSW
   
Moderator: prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, Uczelnia Łazarskiego
9.30 – 9.55 prof. zw. dr hab. Andrzej Bator, UWr
„Instrumentalizacja prawa i jej granice”
9.55 – 10.20 prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło, UG
„Sumienie sędziowskie”
10.20 – 10.45 prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, UŁ
„Współczesne koncepcje w teorii i filozofii prawa – aktualność ujęcia encyklopedycznego”
10.45 – 11.00 Dyskusja
   
11.00 – 11. 30 Przerwa kawowa
   
Moderator: prof. zw. dr hab. Andrzej Bator, UWr 
11.30 – 11.55 prof. zw. dr hab. Zbigniew Pulka, UWr
„Interpretacja prawnicza jako rodzaj interpretacji filozoficznej”
11.55 – 12.20 prof. zw. dr hab. Leszek Leszczyński, UMCS
„Klauzule generalne jako element dyskrecjonalności w procesie stosowania prawa”
12.20 – 12.45 prof. zw. dr hab. Wojciech Załuski, UJ
„O politycznej naturze człowieka z perspektywy ewolucyjnej”
12.45 – 13.10 dr hab. Przemysław Kaczmarek, UWr
„Jaka integralność? Czyja odpowiedzialność? O wyborze teorii roli zawodowej”
13.10 – 13.30 Dyskusja
   
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa
   
Moderator: prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło, UG 
14.30 – 14.55 dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ
„Problematyka dyskrecjonalności sędziowskiej w sądownictwie administracyjnym”
14.55 – 15.20 dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG
„Bioetyka na sali sądowej – węzłowe problemy stosowania bioprawa”
15.20 – 15.45 dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG
„Etyczne podstawy wspołczesnego prawnika”
15.45 – 16.10 dr hab. Tomasz Bekrycht, UŁ
„Transcendentalizm w prawie”
16.10 – 16.35 dr Paweł Skuczyński, UW
"Dyskurs etycznozawodowy prawników i jego formy na tle innych dyskursów prawniczych"
16.35 – 16.55 Dyskusja
   
16.55 Podsumowanie i zakończenie Konferencji  –  prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, UŁ
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
NSA Uniwersytet Łódzki Łazarski Fundacja Ubi societas, ibi ius