PATRONAT HONOROWY NAD CYKLEM KONFERENCJI WIELKIEJ ENCYKLOPEDII PRAWA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitet naukowy

Prof. zw. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
Przewodniczący

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst
Redaktor Naczelny WEP, Uczelnia Łazarskiego

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser
Z-ca Redaktora Naczelnego WEP, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Mieczysław Błoński
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego

Prof. zw. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Uczelnia Łazarskiego

Prof. zw. dr hab. Leszek Leszczyński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Wojciech Załuski 
Uniwersytet Jagielloński

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
NSA Uniwersytet Łódzki Łazarski Fundacja Ubi societas, ibi ius