PATRONAT HONOROWY NAD CYKLEM KONFERENCJI WIELKIEJ ENCYKLOPEDII PRAWA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

O konferencji

Teoria i filozofia prawa jako dyscyplina prawoznawstwa stanowi szczególną jego formę, której korzenie sięgają samego początku tradycji filozoficznej i kształtowania się fundamentalnych pojęć naszej kultury. Spojrzenie na prawo jako zjawisko społeczne z perspektywy teorii i filozofii prawa jest tym samym zawsze jego refleksyjnością – można by nawet powiedzieć samoświadomością prawa.

Przy opracowywaniu i przygotowywaniu tomu VII WEP właśnie takie spojrzenie na prawo – z perspektywy filozoficznej lub też z teoretycznego punktu widzenia – wymagało odejścia od tradycyjnej, encyklopedycznej i czysto hasłowej formy. Tym samym wiele opracowań przybrało formę esejów, których autorzy przedstawiali całościowo i przekrojowo obszerne zagadnienia filozoficznoprawne. Oczywiście nie zrezygnowano również z opracowania standardowych haseł encyklopedycznych, które głównie mają na celu podanie czytelnikowi syntetycznej informacji o danym pojęciu czy problemie. Dzięki takiej formule redaktorzy i autorzy mają nadzieję, że ten tom Wielkiej Encyklopedii Prawa będzie cieszył się zainteresowaniem szerokich kręgów czytelników, poczynając od rozpoczynających studia studentów prawa i filozofii, a kończąc na uczonych.

Podczas konferencji jedenastu Autorów haseł wygłosi referaty na wybrany przez siebie temat oraz odbędzie się debata wokół zaprezentowanych przez nich zagadnień i podjętej problematyki.

Każdy uczestnik Konferencji otrzyma jeden egzemplarz:
Wielkiej Encyklopedii Prawa, tom VII „Teoria i filozofia prawa"

Organizatorzy mają nadzieję, że Konferencję zaszczycą swoją obecnością władze najważniejszych instytucji prawnych w Polsce:

 • Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
 • Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
 • Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • Prezes Krajowej Rady Notarialnej,
 • Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
 • Prezesi Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 • Prezesi Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
NSA Uniwersytet Łódzki Łazarski Fundacja Ubi societas, ibi ius